Nobelius Vilt, sedan 1950

Sedan 1950 har Nobelius Vilt försett göteborgarna med vilt, fågel och svamp från skog och natur. Detta gör Nobelius Vilt till en av de äldsta butikerna i Saluhallen. Butiken startades av Nobelius själv men övertogs på 80-talet av Jack och Barbro som drev butiken fram till våren 2017 då syskonen Ulrika och Johan tog över. De driver idag butiken tillsammans och fokus idag ligger väldigt mycket på just vilt och då främst från närområdet. 


Ulrikas styrka ligger i hennes långa erfarenhet av så väl kall- som varmkök och Johan har sedan unga år haft ett brinnande intresse för jakt och viltvård. Viltbutiken i Saluhallen är lite av en dröm som gått i uppfyllelse för oss båda.


Vi är femte generationens lantbrukare på gården utanför Trollhättan. Jakt, natur och lantbruk har varit naturliga inslag i våra liv sedan födseln. Vi brinner för viltkött och strävar efter att fler skall inse vilka enorma fördelar det har. Köttet är fettsnålt, rikt på mineraler och naturligt ekologiskt. Djuren lever fritt i naturen hela livet och därmed har viltköttet en minimal klimatpåverkan. Vi är övertygade om att det här är framtidens kött.